DOSHA-TEST

DOSHA-TEST

Gör ett självtest och du får en vägledning om vilken dosha/doshor som dominerar hos dig just nu. Ta kontakt med mig så skickar jag dig en pdf utan kostnad.