HÄLSORÅDGIVNING

AYURVEDISK HÄLSORÅDGIVNING

Ayurveda handlar om att skapa balans i kropp och sinne för att förebygga ohälsa och sjukdom men också för att skapa förutsättningar för mer energi, lycka och glädje i livet. Vi behöver en sund livsstil, anpassad efter vår unika sammansättning av de tre doshorna; vata, pitta och kapha. Doshorna kan beskrivas som tre grundläggande personlighetstyper, olika sammansättningar av elementen jord, eld, vatten, luft och rymd.

När du bokat tid för hälsorådgivning skickas ett frågeformulär hem till dig några dagar innan första besöket. I formuläret får du fylla i bland annat livsstil, kostvanor och tidigare sjukdomar. Detta går vi igenom tillsammans när vi träffas.

Vi tar reda på din personliga sammansättning av doshorna vata, pitta och kapha. Jag känner på din puls för att få information om eventuella obalanser. Tittar även på bland annat hud, ögon, tunga och naglar. Efter konsultationen får du med dig enkla, effektiva tips och råd anpassade efter dina behov. Med små enkla medel kan vi göra stora förändringar.

Välkommen att göra en ayurvedisk hälsorådgivning. Hör gärna av dig för mer information.

Första besöket 675 kronor/90 minuter. Återbesök 350 kronor/45 minuter. 

Priserna gäller tills vidare.